Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα με σύγχρονα συστήματα καταγραφής του οδικού δικτύου τράβηξε την προσοχή όσων το συνάντησαν στους δρόμους της περιοχής, αλλά και την δική μας.

Στο τιμόνι του συναντήσαμε τον γνωστό συγκοινωνιολόγο Στέλιο Ευσταθιάδη όπου με χαρά δέχτηκε να παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS για τον σκοπό της παρουσίας του.

Η συζήτηση - ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό καφέ της πόλης, δίνοντας παράλληλα μια ευκαιρία ξεκούρασης στο πλήρωμα του οχήματος, παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου Αθανάσιου Κουτροδήμου.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου South East Neighbourhood SafeRoutes (SENSOR), συντονιστής του οποίου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Make Roads Safe Hellas, ξεκινά στην Ελλάδα η επιθεώρηση και αξιολόγηση 3.600 km του Εθνικού και Διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της χώρας.

Η αξιολόγηση θα γίνει με την εφαρμογή της διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας iRAP, η οποία έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως για την ανάλυση πλέον των 650.000 Km οδών.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας για την επιθεώρηση και αξιολόγηση του οδικού δικτύου της Ελλάδας πραγματοποιείται από την εταιρία ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ σε συνεργασία με την Ισπανική Εταιρία RACC.

Για την εκπόνηση των εργασιών που έχουν αναλάβει, βρέθηκαν στην Ιστιαία οι κ.κ. Στέλιος Ευσταθιάδης και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, της εταιρίας ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ με ειδικά εξοπλισμένο όχημα για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών, εφοδιασμένο με ειδικές κάμερες, δέκτες GPS, λεπτομερή συστήματα καταγραφής, κλπ.

Οι πληροφορίες αυτές θα αναλυθούν στη συνέχεια στα γραφεία της εταιρίας και με βάση ένα πολύ-παραγοντικό σύστημα θα διαπιστωθεί η επικινδυνότητα των δρόμων και θα απονεμηθούν Αστέρια Επίδοσης (Star Rating).

Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η αντικειμενική σύγκριση της επικινδυνότητας των οδών, όχι μόνο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στη συνέχεια οι Εταίροι του έργου SENSOR θα καταστρώσουν τα πλέον αποδοτικά σχέδια επενδύσεων τα οποία θα παρουσιάσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τράπεζες Επενδύσεων) προκειμένου να προωθηθούν χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που θα μεγιστοποιούν το όφελος σε σχέση με το δαπανώμενο κόστος.

Το έργο South East Neighbourhood SafeRoutes (SENSOR) έχει ως στόχο τη συνεργασία ενός μεγάλου αριθμού φορέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικών με την οδική ασφάλεια (λέσχες αυτοκινήτου, πανεπιστήμια και δημόσιες αρχές) για τη μέτρηση και αποτύπωση του επιπέδου ασφάλειας των δρόμων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» - SEE Programme) και είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως στην κατηγορία του.

Το ευρύτερο σχήμα συνεργασίας περιλαμβάνει 14 χώρες και θα επιθεωρήσει μέχρι 15.000 km οδών υψηλής προτεραιότητας στη Ν.Α. Ευρώπη.

Το έργο, υλοποιείται από 8 εταίρους, καθοδηγούμενους από το Συντονιστή Εταίρο, Make Roads Hellas και 16 ακόμα φορείς υποστήριξης (π.χ. FIA Foundation, iRAP, Υπουργεία χωρών της Ν.Α. Ευρώπης κ.τ.λ.) που συνεισφέρουν για τη μεγιστοποίηση του παραγόμενου οφέλους.