Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα (καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης 06.02.2014) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 6 του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, για το έτος 2014.