Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2014»

Σας γνωρίζουμε ότι στις 23-05-2014 με σχετική απόφαση του κ. Αρχηγού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΔΑ:ΒΙΙΩΟΠ-7ΤΗ) προκηρύχτηκε διαγωνισμός κατάταξης  εκατόν δέκα (110) δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών –γυναικών) έτους 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για την αναζήτηση στο διαδίκτυο της σχετικής προκήρυξης πληκτρολογώντας το σχετικό  ΑΔΑ:ΒΙΙΩΟΠ-7ΤΗ. Εναλλακτικά μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hcg.gr ή να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Υπηρεσία μας.
Παρακαλούμε για την δημοσίευση και ενημέρωση  κοινού.

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. Φλουρής Κωνσταντίνος

 Προκήρυξη: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%99%CE%A9%CE%9F%CE%A0-7%CE%A4%CE%97