Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΩΡΕΩΝ

Ερώτηση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας κατέθεσε ο βουλευτής Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρης Αναγνωστάκης σε σχέση με την κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού Παραλίας Πετριών και το Λιμενικό Φυλάκιο Ωρεών.
Ο βουλευτής της Εύβοιας είχε προωθήσει αναφορά προς το Υπουργείο εντός του 2013, με τις αντιρρήσεις των τοπικών φορέων της περιοχής των Ωρεών για την κατάργηση των Λιμενικών Σταθμών και είχε λάβει ως απάντηση προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, για την αναδιάρθρωση των Λιμενικών Σταθμών και Φυλακίων, όπου οι προαναφερθέντες σταθμοί περιλαμβάνονταν στην αναδιάρθρωση.
Δυστυχώς με τη δημοσίευση του Π.Δ. 81/29/05/2014, συμπεραίνουμε ότι τα εν λόγω τμήματα καταργούνται. Ο βουλευτής της Εύβοιας καλεί τον Υπουργό να διευκρινίσει τους λόγους που τον έκαναν να μεταβάλει την αρχική του εκτίμηση για τη διατήρηση των εν λόγω σταθμών και φυλακίων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ...


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ. κ. Υπουργό Ναυτιλίας

Θέμα: «Αλλαγή στη διάρθρωση των Λιμενικών Σταθμών και Φυλακίων του Νομού Εύβοιας»

Κύριε Υπουργέ,
Με την αναφορά 1492 με ημερομηνία 19/11/2013, σας κοινοποιούσαμε την ανησυχία των επαγγελματικών φορέων της περιοχής Ωρεών της Εύβοιας για την επικείμενη όπως φαίνεται κατάργηση του τοπικού Λιμενικού Φυλακίου.
Το Υπουργείο σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις όποιες τοπικές αντιδράσεις σε προεκλογικό χρόνο, απέστειλε ως απάντηση στην παραπάνω αναφορά, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση των Λιμενικών Σταθμών και Φυλακίων με την υπογραφή του Υπουργού και ημερομηνία 19/01/2014, όπου απαριθμούνται οι Λιμενικοί Σταθμοί και Φυλάκια χωρίς να παρουσιάζεται η διάθεση του Υπουργείου για κατάργηση ή διατήρηση των εν λόγω σταθμών. Στο συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάζεται τόσο το Λιμενικό Φυλάκιο Ωρεών όσο και Λιμενικός Σταθμός Παραλίας Πετριών ως παραμένοντα στον νέο σχεδιασμό.
 Με την ανάγνωση του  π.δ.81 με ημερομηνία 29/05/2014 για την Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών, συμπεραίνουμε ότι τόσο το Λιμενικό Φυλάκιο Ωρεών όσο και ο Λιμενικός Σταθμός Παραλίας Πετριών καταργούνται.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ;
Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν στην αλλαγή απόφασης και στην κατάργηση των εν λόγω Λιμενικών Φυλακίων και Σταθμών;
Πως διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Λιμενικών Υπηρεσιών της χώρας, όταν το διαρκώς μειούμενο προσωπικό καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούσαν μέχρι σήμερα;

O Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Αναγνωστάκης