Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 7 του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση της από 12.06.2014 επικαιροποιημένης έκθεσης της Επιτροπής Εκτίμησης της αξίας των ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς).
2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 61/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Έγκριση αγοράς ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς).
3. Η υπ’ αριθμόν 186/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
4. Αποδοχή της μελέτης με τίτλο ¨Ασφάλειες αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού από 01.07.2014 μεχρι 01.07.2015¨. -  (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
5. Αποδοχή της μελέτης 10 με τίτλο ¨Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών φωτισμού για του Άγιο Γεώργιο Λιχάδας¨. -  (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
6. Η υπ’ αριθμόν 176/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό πληρωμής δαπανών¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
7. Η υπ’ αριθμόν 174/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί των με αρ. πρωτ.: 50202/12.05.2014, 50240/06.06.2014, 50251 & 50252/16.06.2014 εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σχετικά με επαύξηση, επανασύνδεση & αναγγελία προϋποθέσεων σύνδεσης στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (προσφορά σύνδεσης)¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
8. Η υπ’ αριθμόν 165/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την ΑΒΜ Ε11/286 ποινική δικογραφία κατά Δημοτικών Συμβούλων¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
9. Η υπ’ αριθμόν 154/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ. Γεωργίου Π. Κατσικόγιαννη¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
10. Η υπ’ αριθμόν 112/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Γνωμοδότηση πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντωνίου, σχετικά με την εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων : α) Πολιτισμού & Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών και β) Ανάπτυξης Τουριστικής - Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
11. Η υπ’ αριθμόν 123/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Γνωμοδότηση πληρεξούσιας Δικηγόρου κας Θεοδώρας Γεωργίου σχετικά με δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (28/2012 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας)¨ . - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
12. Υπόδειξη εκπροσώπων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων Ν. Ευβοίας, έτους 2014. - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Ζαγκανά).
13. Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας, για το 2014. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
14. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων (ΑΡΘΡΟ 98, Π. Δ/τος 284/1988). - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Ζαγκανά).
15. Το υπ’ αριθμόν Φ124/1508/22.05.2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Ευβοίας με θέμα ¨Απάντηση σε υπόμνημα που αφορά εγκατάσταση περιπτέρου¨ σε συνδυασμό με τη υπ’ αριθμόν 59/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα ¨Επί αιτήσεως κ. Λιλή Σταύρου¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς με σχετική εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου).
16. Ιδρυση Δημοτικής τράπεζας Αίματος σε συνεργασία με το Κέντρο υγείας Ιστιαίας και την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας - Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Ζαγκανά).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στάμου - Ζαγκανά Αθανασία

Καλούνται όλοι οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, να παραβρεθούν οπωσδήποτε στο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου 2014, διότι υπάρχουν θέματα, για τα οποία πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε, άμεσα αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, εν μέσω της θερινής περιόδου που διανύουμε,  όπως :
Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Προμήθεια υγρών καυσίμων.
Ασφάλειες αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
Εξέλιξη διαδικασιών μεγάλων έργων όπως ό Βιολογικός Καθαρισμός Ιστιαίας και τα Δίκτυα Αποχέτευσης Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στάμου - Ζαγκανά Αθανασία