Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους γονείς ότι τα αποτελέσματα για την ένταξη των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα λόγω συμμετοχής του Ν.Π. για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ