Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 6 του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για κατάθεση αναίρεσης κατά των υπ’ αριθμόν 1167/2014, 720/2014, 721/2014, 722/2014 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που αφορούν την μη η εν μέρει χορήγηση της ειδικής παροχής των 176 € στους υπάλληλους των πρώην Δήμων Ιστιαίας, Ωρεών, της Κοινότητας Λιχάδας και του Παιδικού Σταθμού Ιστιαίας. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
 3. Η υπ’ αριθμόν 203/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό πληρωμής δαπανών¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
 4. Η υπ’ αριθμόν 198/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2014¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
 5. Η υπ’ αριθμόν 1/2014 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. με θέμα ¨Απολογισμός οικονομικού έτους 2013¨. - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Ζαγκανά).
 6. Η υπ’ αριθμόν 2/2014 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. με θέμα ¨Σχέδιο Δράσης 2014¨. - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Ζαγκανά).
 7. Η υπ’ αριθμόν 3/2014 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. με θέμα ¨Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014¨. - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Ζαγκανά).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στάμου - Ζαγκανά Αθανασία