Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α΄) ‘’Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις’’ στο άρθρο 14, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 παρ. 2 και 3 του  Ν. 4276/2014  (ΦΕΚ 155 Α΄) ‘’Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις’’ καθορίζονται οι κατηγορίες σκαφών οι οποίες υποχρεούνται σε ασφάλιση προκειμένου για την μετακίνηση και την κυκλοφορία τους εντός θαλάσσης.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, στους παραβάτες των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως 25.000 Ευρώ.

Ο Λιμενάρχης Αιδηψού, Πλωτάρχης Λ.Σ. Φλουρής Κωνσταντίνος.