Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 19 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :
 
1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, Ν. 3852/2010). - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κούκουζα).
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
3. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.), άρθρου 13, του Ν. 3013/2002.
4. Ορισμός Προέδρου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. - (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Ευσταθίου).
5. Υπόδειξη εκπροσώπων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων Ν. Ευβοίας, έτους 2014. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
 6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας με την επωνυμία ¨ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟ - ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καψοράχης).
7. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής για την ¨Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες LED - Ολοκληρωμένες μονάδες φωτισμού, με ανεξάρτητο τροφοδοτικό, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, φωτισμού δρόμων και εξωτερικών χώρων Ιστιαίας (αριθμός μελέτης 10/2013 σε ορθή επανάληψη). - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καψοράχης).
8. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 139/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μς θέμα «Η υπ’ αριθμόν 112/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Γνωμοδότηση πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντωνίου, σχετικά με την εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων : α) Πολιτισμού & Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών και β) Ανάπτυξης Τουριστικής - Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου¨». - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
9. Η υπ’ αριθμόν 235/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί αιτήσεως του κ. Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος¨. - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
10. Η υπ’ αριθμόν 238/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί αιτήσεως του κ. Σωτήρη Γεωργίου, σχετικά με ανεξόφλητα τιμολόγια παραγωγής οπτικοακουστικού δίσκου DVD για τη προβολή της Βόρειας Εύβοιας¨. - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
11. Η υπ’ αριθμόν 250/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2014¨. - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
12. Η υπ’ αριθμόν 251/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2014¨. - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
13. Η υπ’ αριθμόν 262/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί των από 31.03.2014 και 07.04.2014 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του Δημοτικού Περιπτέρου Λ. Αιδηψού¨. - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
14. Η υπ’ αριθμόν 263/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί του με αριθ. πρωτ. : 54565/20.10.2014 εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά με παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου¨. - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
15. Το υπ’ αριθμόν Φ124/1508/22.05.2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Ευβοίας με θέμα ¨Απάντηση σε υπόμνημα που αφορά εγκατάσταση περιπτέρου¨ σε συνδυασμό με τη υπ’ αριθμόν 59/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα ¨Επί αιτήσεως κ. Λιλή Σταύρου¨ (Α.Δ.Σ. : 144/2014 – ΑΝΑΒΟΛΗ). - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
16. Ορισμός Δημοτικών υπαλλήλων για την επίδοση εγγράφων στη Δημοτική Ενότητα Αιδηψού. - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κούκουζα).
17. Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. - (Εισηγητές οι ανά Δημοτική Ενότητα αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα