Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

22η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε Ειδική Τακτική Συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, Κ.Υ.Α. 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/Β), του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, οικονομικού έτους 2015 (ΑΟΕ 255/2014). - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, έτους 2015 (ΑΕΕ 2/2014). - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
 3. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, οικονομικού έτους 2015 (ΑΟΕ 254/2014). - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα