Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΛΥ ΜΠΡΟΣΤΑ…

Πολύ μπροστά σε σχέση με άλλη τοπική ιστοσελίδα ενημέρωσης βρίσκετε το ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS, σύμφωνα με την «ALEXA».

Στην 690.380 θέση για τον παγκόσμιο ιστό και στην 5.598 θέση για τον ελληνικό ιστό, βρίσκετε το istiaianews.blogspot.gr

Με περισσότερες από 13.000 ελληνικές θέσεις πίσω, ακολουθά άλλη τοπική ιστοσελίδα ενημέρωσης, κατατάσσοντας την στην 2.109.421 θέση για τον παγκόσμιο ιστό και στην 18.839 θέση για το eλληνικό ιστό.

Σύμφωνα και με την «ALEXA» το ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS είναι πρώτο στην προτίμηση των αναγνωστών.