Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Χρόνος γένεσης: 17/11/2014  23:05:56 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 5.2
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6428°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4525°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ
Χρόνος γένεσης: 17/11/2014  23:09:04 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 5.2
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6379°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4761°
Εστιακό Βάθος: 5 χμ