Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στις 5 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός Γραμματέα Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης .
2. Καθορισμός τόπου συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης .
3. Ενημέρωση θεμάτων συζήτησης συνεδρίασης ΕΤΑ στις 14 Οκτωβρίου 2014.
4. Κατάθεση Προτάσεων Μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης .
5. Ορισμός νέων μελών Επιτροπής με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους .
6. Κατάθεση προτάσεων για συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις.

Η Πρόεδρος της ΕΤΑ
Παπαϊωάννου Μαρία Μυρτώ