Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΙΣΧΥΡΟΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΞΥΠΝΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Χρόνος γένεσης: 17/11/2014  23:13:30 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.8
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6525°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4524°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 17/11/2014  23:18:46 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.4
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6772°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4140°
Εστιακό Βάθος: 5 χμ

Ακολουθεί λίστα με συνεχής ενημέρωση...Χρόνος γένεσης: 17/11/2014  23:33:37 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.8
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.8185°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.8680°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 17/11/2014  23:39:24 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.5
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6622°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.3607°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 17/11/2014  23:40:37 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.7
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6639°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4248°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:01:00 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.4
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6669°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4088°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:04:28 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.1
Γεωγραφικό Πλάτος: 37.6664°
Γεωγραφικό Μήκος: 20.9777°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:08:22 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.4
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6303°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4018°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:18:27 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.4
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6590°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4407°
Εστιακό Βάθος: 5 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:24:23 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.6
Γεωγραφικό Πλάτος: 37.6971°
Γεωγραφικό Μήκος: 20.8912°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:35:39 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.2
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6626°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4466°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:47:49 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.3
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6532°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.3817°
Εστιακό Βάθος: 5 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  00:54:00 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.8
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6390°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4751°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  01:03:32 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.2
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6499°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4675°
Εστιακό Βάθος: 5 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  01:13:47 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.9
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6499°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4652°
Εστιακό Βάθος: 5 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  01:16:21 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 3.5
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6122°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4394°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  01:24:17 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.8
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6641°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4648°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ

Χρόνος γένεσης: 18/11/2014  01:42:16 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 2.2
Γεωγραφικό Πλάτος: 38.6479°
Γεωγραφικό Μήκος: 23.4715°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ