Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2014.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα