Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :
 
1. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού Σέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη Εταιρεία, του άρθρου 265, του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 6, Ν.4071/2012, για την έγκριση του καταστατικού της ανωτέρω Α.Ε., για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή του ανωτέρω καταστατικού και για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, στη γενική συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας του άρθρου 265, του Ν. 3463/2006. - (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Ευσταθίου).
2. Η υπ’ αριθμόν 50/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα ¨Κατάρτιση και έγκριση Απογραφικών Καταστάσεων – Ισολογισμού Εναρξης της 27ης Ιουνίου 2011 του Ν.Π.¨. - (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αγγελόπουλος).
3. Η υπ’ αριθμόν 51/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα ¨Κατάρτιση και έγκριση Απογραφικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2011¨. - (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αγγελόπουλος).
4. Η υπ’ αριθμόν 52/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα ¨Εγκριση Απολογισμού 2012¨. - (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αγγελόπουλος).
5. Η υπ’ αριθμόν 53/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα ¨Κατάρτιση και έγκριση Απογραφικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2012¨. - (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αγγελόπουλος).
6. Η υπ’ αριθμόν 54/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα ¨Εγκριση Απολογισμού 2013¨. - (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αγγελόπουλος).
7. Η υπ’ αριθμόν 55/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα ¨Κατάρτιση και έγκριση Απογραφικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2013¨. - (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αγγελόπουλος).
8. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο ¨Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Αρτεμισίου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
9. Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο ¨Περιβαλλοντική αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κοινότητας Λιχάδας. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
10. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο ¨Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Αρτεμισίου - Πευκί - Ασμηνίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού¨ (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 345/08 μελέτης. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
11. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 121/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Εγκριση προσκύρωσης ιδιοκτησίας Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, στην κα Αθηνά συζ. Ιωάννη Αναγνώστου¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
12. Γνωμοδότηση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για μετεγκατάσταση – μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., στη θέση ¨Χερσονήσι - Σκουπίδια¨ Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
13. Εκμίσθωση Δημοτικού χώρου σε DIGEA Α.Ε.. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
14. Εγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος).
15. Η υπ’ αριθμόν 15/2014 μελέτη προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος).
16. Η υπ’ αριθμόν 262/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί των από 31.03.2014 και 07.04.2014 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του Δημοτικού Περιπτέρου Λ. Αιδηψού¨(ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΔΣ 229/2014). - (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Ευσταθίου).
17. Η υπ’ αριθμόν 283/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί εγγράφων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σχετικά με παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου στη Τοπική Κοινότητα Μηλεών και επέκταση Δημοτικού φωτισμού στη Τοπική Κοινότητα Καμαρίων¨. - (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Ευσταθίου)
18. Η υπ’ αριθμόν 284/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Αποδοχή δωρεάς ½ αστικού ακινήτου, ιδιοκτησίας Βούλγαρη Θεμιστοκλή του Σπυρίδωνος  στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, στο Δήμο¨. - (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Ευσταθίου)
19. Παραχώρηση χρήσης χώρου σε Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, για την αποθήκευση δημόσιου υλικού. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
20. Λειτουργία Ι.Ε.Κ.. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
21. Εγκριση ονοματοδοσίας Γυμνασίου Τοπικής Κοινότητας Γουβών. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα