Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΣΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ

Δελτίο τύπου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Δεκέμβρη η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος, που αφορούσε τη λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη Εταιρεία, καλώντας  και τους δημοτικούς συμβούλους  των άλλων  παρατάξεων να κάνουν το ίδιο. Προς τιμή τους ανταποκρίθηκε η πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων της αντιπολίτευσης, αλλά και σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής.
Με την αποχώρησή μας δηλώσαμε την απόλυτη αντίθεσή μας και καταδικάσαμε όσα μεθοδεύονται.
Η παρουσίαση - ενημέρωση που αφορά τον Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ έγινε από τον κ. Τσοκανή, ο οποίος είναι σημαντικό στέλεχος, εκπρόσωπος  Ανώνυμης Εταιρείας, της ΔΕΠΟΔΑΘ, που δραστηριοποιείται στο χώρο των απορριμμάτων και του ΦΟΣΔΑ της Περιφέρειας, που εξ αντικειμένου  συνδέεται πολλαπλά με όσους ενδιαφέρονται να πωλήσουν τεχνολογία με την εμπλοκή του μεγάλου κεφαλαίου στη διαδικασία.
Οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο περιβάλλον και στην κοινωνία από αυτούς τους σχεδιασμούς είναι σημαντικές. Ό,τι είχε κατακτήσει η τοπική αυτοδιοίκηση σε εμπειρία, δυνατότητες, συνθήκες παραγωγής, αποτελέσματος θα μεταβιβαστούν σε μια εταιρεία.
Υποστηρίζουμε ότι η καθαριότητα και Διαχείριση των Απορριμμάτων πρέπει να αποτελεί μια αμιγώς Δημοτική λειτουργία και να ασκείται με την συμμετοχή και τον έλεγχο των πολιτών.
Υποστηρίζουμε ένα σύστημα διαχείρισης που θα δίνει έμφαση στην διαλογή στην πηγή με κατεύθυνση την ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, μια κατεύθυνση που θα εξασφαλίσει χαμηλό κόστος για τους πολίτες και το περιβάλλον και τις περισσότερες θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση και εργασιακά δικαιώματα.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις νέος εθνικός (κεντρικός) σχεδιασμός και με βάση αυτόν, να καταρτιστούν τα αναθεωρημένα ΠΕΣΔΑ, που θα υλοποιηθούν με κεντρικούς δημόσιους πόρους και με προτεραιότητες όπως:
Τον αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης.
Την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζόμενων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων με την προώθηση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή, περιλαμβανομένης και της κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος, σε συνδυασμό με το δραστικό περιορισμό του ρεύματος των σύμμεικτων ΑΣΑ. Την ορθολογική μεταφορά μέσω σταθμών μεταφόρτωσης.
Την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών και όχι την απλή επιχωμάτωσή τους, όπως έχει γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.
Τη δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών με γνωστά από πριν κριτήρια, που θα παίρνουν υπόψη την ισόρροπη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Γι’ αυτό, ο στόχος να αποτραπεί η δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας που θα διαχειρίζεται τα απορρίμματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα θα πρέπει να είναι στις πρώτες προτεραιότητες ΟΛΩΝ μας.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας.  αλλά και τον λαό της περιοχής, να βρίσκονται σε αγωνιστική καθημερινή επαγρύπνηση ώστε να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση της Διαχείρισης των απορριμάτων.

Ιστιαία, 4 Δεκέμβρη 2014
Θανάσης Καμαράτος