Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ Δ.Ο.Ε.

Ψήφισαν 137, Άκυρα 4, Λευκά 9, Έγκυρα 124

Δ.Α.Κ.Ε. 70 (56,4%)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 29 (23,3%)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 25 (20,1%)

Για την 84η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκλέγεται από τη Δ.Α.Κ.Ε. ο Νικηφόρος Δούκας με αναπληρωματική τη Λίζα Χαπίδου.