Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Κατόπιν ενεργειών του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και σε συνεργασία με θεσμικούς παράγοντες της περιοχής και το υπουργείο εκδόθηκε για πρώτη φορά η απόφαση προς όφελος των συνδημοτών, των τουριστών και της ανάπτυξης των επικείμενων παραλιών (Τσοκαϊτη και Κανατάδικα).

Η απόφαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να μισθωθούν τμήματα παραλιών σε δήμους ή ιδιώτες για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων (λ.χ. ξαπλώστρες με ομπρέλες), θαλάσσιες δραστηριότητες και καντίνες. Η νέα απόφαση περιέχει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, που είναι καλό να γνωρίζει το κοινό:

1. Να διασφαλισθεί η καθημερινή καθαριότητα των εκτάσεων και η αποκομιδή των απορριμμάτων από το Δήμο. Ειδικότερα, να τοποθετηθεί ικανός αριθμός κάδων και να γίνεται τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων.

2. Να απομακρυνθούν μετά το πέρας της περιόδου χρήσης όλα τα υλικά και οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (τροχήλατες καντίνες, καθίσματα, τραπέζια, ομπρέλες, κλπ) που θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση των λουομένων και την αναψυχή του κοινού.

3. Να διασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση των λουόμενων μέσω των προς παραχώρηση εκτάσεων ,καθώς και μεταξύ των ομπρελών - ξαπλωστρών κ.λ.π. και της ακτογραμμής.

4. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων στις προς παραχώρηση εκτάσεις, να γίνει με ευθύνη του Δήμου.

5. Όλες οι κατασκευές να συνδέονται με το έδαφος με τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης.

6. Λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών, ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνά για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών, καθώς και τον έλεγχο της φωτορύπανσης και ηχορύπανσης.

7. Να τοποθετηθεί σε κάθε παραλία παραχώρησης κατάλληλη ενημερωτική πινακίδα πληροφόρησης για τη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 όπου και εμπίπτουν, κατά περίπτωση, οι εκτάσεις παραχώρησης.