Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΕ ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΣΟΚΑΪΤΗ ΑΛΛΑ ΜΕ …ΟΡΟΥΣ! (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Με ημερομηνία 25/5/2015, Α.Π. 12471/540 και ΑΔΑ: 6ΚΠΧ465ΦΘΗ-ΚΝΥ, απαντά το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) και ο αναπληρωτής υπουργός Ιωάννης Τσιρώνης στο θέμα «Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σε 6 τμήματα, των ακτών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ευβοίας Περιφέρεια Σ. Ελλάδας, που ανήκουν στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000: με τίτλο «Μεγάλο και μικρό Λιβάδι-Δέλτα Ξεριά, Υδροχαρές δάσος Αγ. Νικολάου-Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη» και κωδικό GR 2420004 μέχρι 30-4-2016».

Το αρμόδιο υπουργείο παρέχει σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας μέχρι 30-4-2016 εφόσον δεν υπάρχουν άλλου είδους απαγορευτικές διατάξεις, σε 6 θέσεις, τμήματα των ακτών του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού Ευβοίας της Περιφερειακής Ενότητας Στερεάς Ελλάδας, και σύμφωνα με τον πίνακα στο έγγραφο που δημοσιεύουμε.

Επτά είναι οι όροι που θέτει το υπουργείο για την παραχώρηση και χρήση των εκτάσεων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών:
1. Να διασφαλισθεί η καθημερινή καθαριότητα των εκτάσεων και η αποκομιδή των απορριμμάτων από το Δήμο. Ειδικότερα, να τοποθετηθεί ικανός αριθμός κάδων και να γίνεται τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων.
2. Να απομακρυνθούν μετά το πέρας της περιόδου χρήσης όλα τα υλικά και οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (τροχήλατες καντίνες, καθίσματα, τραπέζια, ομπρέλες, κλπ) που θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση των λουομένων και την αναψυχή του κοινού.
3. Να διασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση των λουόμενων μέσω των προς παραχώρηση εκτάσεων ,καθώς και μεταξύ των ομπρελών – ξαπλωστρών κ.λ.π. και της ακτογραμμής.
4. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων στις προς παραχώρηση εκτάσεις, να γίνει με ευθύνη του Δήμου.
5. Όλες οι κατασκευές να συνδέονται με το έδαφος με τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης.
6. Λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών, ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνά για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών, καθώς και τον έλεγχο της φωτορύπανσης και ηχορύπανσης.
7. Να τοποθετηθεί σε κάθε παραλία παραχώρησης κατάλληλη ενημερωτική πινακίδα πληροφόρησης για τη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 όπου και εμπίπτουν, κατά περίπτωση, οι εκτάσεις παραχώρησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ…