Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε η  Παρασκευή  05-06-2015  έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σε όλες τις Χώρες- Μέλη του Oργανισμού Ηνωμένων Εθνών(Ο.Η.Ε) με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.
Ο εορτασμός  έχει σκοπό να μας θυμίσει  ότι ο καθένας από την θέση του αλλά και όλοι μαζί   οφείλουμε να καταβάλλουμε  κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που το απειλούν.

Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών και των ακτών μας απαιτεί  κοινή συστράτευση  πολιτείας και κοινωνίας . Στόχος  της  πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί ο βαθμός ευαισθησίας των πολιτών όταν καλούνται   να  αναλάβουν  δράση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο  επίπεδο και η ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης , αφού η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος προϋποθέτει την κινητοποίηση όλων των φορέων και πολιτών.      
Η χώρα μας ,τόπος  με παράδοση στην Εμπορική Ναυτιλία και τον Τουρισμό , ανταποκρίνεται ιδιαιτέρως στο πνεύμα του εορτασμού.
Οι Δήμοι  ΙΣΤΙΑΙΑΣ –ΑΙΔΗΨΟΥ  και ΛΙΜΝΗΣ – ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ καθώς και o Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε που αποστέλλεται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικες τους ενεργειες σε συνεργασια με M.K.O , προκειμένου συμμετέχουν στον εορτασμό   διοργανώνοντας  καθαρισμούς  χειμάρρων, ακτών και  θαλασσίων χώρων από απορρίμματα  ενημερώνοντάς  μας σχετικά , διαθέτοντας κατάλληλο προσωπικό μέσα και υλικά .
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ Περιφερειακή  Ενότητα  Ευβοίας/Γραφείο Τύπου παρακαλείται για την αναγγελία και  δημοσίευση μηνυμάτων με συστάσεις και ανακοινώσεις για την ανάγκη προστασίας της θάλασσας και των ακτών από κάθε  μορφή ρύπανσης.
Κ.κ. Πλοίαρχοι Ε/Γ-Ο/Γ και Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων παρακαλούνται για την  τακτική ανακοίνωση εν  πλω προς τους επιβάτες    του επετειακού  μηνύματος  Υπουργείου Οικονομίας ,Υποδομών ,Ναυτιλίας και Τoυρισμού /Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας.
Κ.κ. Πλοιοκτήτες και Ναυτικοί Πράκτορες παρακαλούνται   για την τύπωση  μηνυμάτων ανάλογου περιεχομένου στα εισιτήρια  των Π/Θ Γραμμών Aιδηψού-Αρκίτσας   και Αγιοκάμπου-Γλύφας Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίων.

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης  Λ.Σ ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος