Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

Σύλλογος Γονέων τριών τέκνων Αιδηψού «Η Αγία Τριάδα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τα Μέλη μας για ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Μετά από συναντήσεις και κατάθεση του αιτήματος του συλλόγου μας στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού λάβαμε ενημερωτικό σημείωμα από τη Δήμαρχο κα Ελένη Ευσταθίου: «Σας γνωρίζω ότι ο Δήμος βλέπει με θετική άποψη τη μείωση των τελών σε τριτέκνους για τους οποίους υπάρχει πραγματική οικονομική αδυναμία και σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Αίτηση & Βεβαίωση από το Σύλλογο.
2. Ε1 τριών τελευταίων ετών.
3. Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος τελευταίας τριετίας.
4. Ε9 (τελευταίο).
5. 3 λογαριασμούς ΔΕΚΟ τελευταίας τριετίας (1 κατ’ έτος).
6. Άλλο στοιχείο π.χ. αναπηρίας, απορίας (αν υπάρχει).

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 30/6/15 στα πρωτόκολλα του Δήμου Ιστιαίας & Λουτρά Αιδηψού.
Ώστε η νεοσυσταθείσα Επιτροπή επίλυσης διαφορών και μείωσης τελών του Δήμου να καταλήξει σε δίκαιο και σωστό αποτέλεσμα, στη συνέχεια θα φέρει  τα αποτελέσματα στην Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου.