Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΤΕΛΟΣ ; (ΕΓΓΡΑΦΟ)

απόσπασμα από τον χάρτη NATURA 2000
Νέα απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με αριθμό πρωτοκόλλου  29252/1304 και ημερομηνία 21/7/ 2015, «Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 12471/540 (ΑΔΑ: 6ΚΠΧ465ΦΘΗ-ΚΝΥ) Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ «Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σε 6 τμήματα, των ακτών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ευβοίας Περιφέρειας Σ. Ελλάδας, που ανήκουν στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000: με τίτλο «Μεγάλο και μικρό Λιβάδι-Δέλτα Ξεριά, Υδροχαρές δάσος Αγ. Νικολάου-Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη» και κωδικό GR 2420004 μέχρι 30-4-2016» έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στις καντίνες, στις παραλίες Κανατάδικα και Τσοκαϊτη, αλλά και σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Μπορεί η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Ελένη Ευσταθίου να έκανε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε οι καντίνες στις συγκεκριμένες παραλίες να λειτουργήσουν την φετινή σαιζόν υπό πλήρη νομιμότητα, όμως, αυτό δεν έκανε τις καταγγελίες να σταματήσουν μέχρι να φθάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η νέα απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Ιωάννης Τσιρώνης, όπως και την προηγούμενη (δείτε ΕΔΩ), αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 13 του Νόμου 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/285).
β) Την ΚΥΑ με αριθμό ΔΔΠΟΟΟ5159/586ΒΈΞ2015/2015 (ΦΕΚ Β΄578) των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών και Εσωτερικών «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α ́ Βαθμού» (ΦΕΚ 328Β’/13-2-2014), όπως ισχύει.
γ) Τη με αρ. πρωτ. 12471/540 (ΑΔΑ: 6ΚΠΧ465ΦΘΗ-ΚΝΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ «Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σε 6 τμήματα, των ακτών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ευβοίας Περιφέρειας Σ. Ελλάδας, που ανήκουν στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000: με τίτλο «Μεγάλο και μικρό Λιβάδι-Δέλτα Ξεριά, Υδροχαρές δάσος Αγ. Νικολάου-Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη» και κωδικό GR 2420004 μέχρι 30-4-2016».
δ) Τις με αρ. πρωτ. Οικ. 1669/24-6-2015 και 1670/24-6-2015 εκθέσεις μερικού ελέγχου, του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων – Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος.

Αποφασίζουμε:
Ανακαλείται η (γ) σχετική Απόφαση παροχής σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε 6 τμήματα, των ακτών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ευβοίας, Περιφέρειας Σ. Ελλάδας, για τους κάτωθι λόγους με βάση τα αναφερόμενα στο (δ) σχετικό :
1) Η περιοχή για την οποία εκδόθηκε η σχετική (γ) Απόφαση σύμφωνης γνώμης, βρίσκεται στην περιοχή 1 της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του υγροβιοτόπου “Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι” του Δήμου Ιστιαίας, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 205 Δ΄ / 10 - 4 - 1990, στην οποία “Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και επέμβαση με εξαίρεση τη λειτουργία του ιχθυοτροφείου στο Μεγάλο Λιβάρι...”.
2) Στην εκδοθείσα σχετική (γ) Απόφαση σύμφωνης αναφέρεται ότι “... παρέχουμε σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας μέχρι 30-4-2016 εφόσον δεν υπάρχουν άλλου είδους απαγορευτικές διατάξεις, ...”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ…