Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

ΓΟΥΒΕΣ, ΑΒΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ, ΕΙΠΑΝ «ΝΑΙ»

Εκτός από το βασανιστικό ερώτημα τι είναι η πατρίδα μας, υπάρχουν και αλλά εξίσου βασανιστικά ερωτήματα, όπως, οι συμπολίτες μας ψήφισαν στο δημοψήφισμα με συνείδηση ή πολιτικά;

Στον Δήμο μας, λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ποια χωριά μας είναι «δεξιά» και ποια «αριστερά», εξάλλου αυτό προκύπτει και από τα εκλογικά αποτελέσματα προηγούμενων εκλογών.

Τα χωριά Γούβες, Αβγαριά, Γαλατσώνα και Κρυονερίτης, ήταν αυτά που πλειοψήφησε το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής 5 Ιουλίου 2015.

Στο 92ο Εκλογικό Τμήμα Γουβών, από τους 587 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 388, εκ των οποίων 164 ΟΧΙ και 212 ΝΑΙ.

Στο 102ο Εκλογικό Τμήμα Αβγαριάς, από τους 170 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 104, εκ των οποίων 48 ΟΧΙ και 52 ΝΑΙ.

Στο 104ο Εκλογικό Τμήμα Γαλατσώνας, από τους 117 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 51, εκ των οποίων 21 ΟΧΙ και 27 ΝΑΙ.

Στο 108ο Εκλογικό Τμήμα Κρυονερίτου, από τους 242 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 118, εκ των οποίων 48 ΟΧΙ και 63 ΝΑΙ.