Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑ ΠΕΤΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ

Αίτηση (με αριθμό πρωτοκόλλου 12959 και ημερομηνία 25 Αυγούστου 2015) προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατέθεσε ο κ. Δημήτριος Μενεέμης (κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής) σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πορεία» κ. Ηλία Πετσή.

Ο κ. Μενεέμης στην αίτηση του, οι οποία διαβάστηκε δημόσια από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Αγγελική Κούκουζα Δελχά στο σώμα, ως θέμα προ ημερησίας διάταξης στην συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2015, αναφέρει:

Σας καταθέτω αντίγραφο της από 5/5/2015 Πρακτικού Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αρ.9 αρ. Αποφάσεως ΑΔΑ:ΩΔ8Π46Ψ842-Λ55 και παρακαλώ όπως κατά την συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2015 αναγνωστεί δημόσια και διανεμηθεί στα μέλη του Συμβουλίου για ενημέρωση τους και αποφυγήν οποιασδήποτε περαιτέρω πράξης ανάθεσης έργου στον Δημοτικό Σύμβουλο Αρχιτέκτονα - Μηχανικό Ηλία Πετσή, η οποία σχετίζεται με την επαγγελματική ιδιότητα του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού, την οποία, όπως προκύπτει από το ως άνω έγγραφο, έχει ήδη απολέσει ένεκα της διαγραφής του από το Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε. αναδρομικά από την 11/11/2014.


“Κατεβάσαμε” από την ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ το αναρτητέο στο διαδίκτυο Πρακτικό Συνεδρίασης (Νο 9, 5/5/2015) της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο στην σελίδα 154 αναφέρει:

Αποφ. Γ171/Σ9/2015
Αποδοχή της αίτησης του κ. ΗΛΙΑ ΠΕΤΣΗ
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 470/5.5.2015-§4.3) του παριστάμενου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, αποδέχεται την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 29351/20-11-2014, αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού κ. ΠΕΤΣΗ ΗΛΙΑ και αποφασίζει κατά πλειοψηφία την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από την 11/11/2014, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του.

Μπορείτε να κάνετε λήψη ολόκληρου του Πρακτικού Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: