Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ

Με την έναρξη του νέου έτους κατάρτισης 2015-2106, στο Δήμο μας θα λειτουργήσει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, Δημόσιο ΙΕΚ με τις πιο κάτω ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέας της Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (υπηρεσία υποδοχής-υπηρεσία ορόφων- εμπορευματογνωσία)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://iek.sch.gr
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει ως την επόμενη Δευτέρα 21/9 ώρα 12:00 χωρίς κανένα περιθώριο  παράτασης.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. παρέχει υψηλό επίπεδο δημόσιας δωρεάν κατάρτισης και επιδιώκει την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου ημεδαπής ή αλλοδαπής (πχ. πτυχίο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ).  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στις  παρακάτω ιστοσελίδες
https://iek.sch.gr  και http://kdvmistiaiasedispou.weebly.com/

Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου