Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

52.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ξεκίνησε η Γ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους» αναφέρει η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με τον πίνακα στην απόφαση, 52.020 ευρώ θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Ακολουθεί η απόφαση…