Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ωφελούμενων/απορριφθέντων και διαδικασία ενστάσεων του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα με τους πίνακες ωφελούμενων/απορριφθέντων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για την ένταξη σας στο πρόγραμμα μπορείτε να δείτε αν έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα ή όχι στους καταλόγους που έχουν αναρτηθεί μαζί με την παρούσα ανακοίνωση. Πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση της αίτησης σας μπορείτε να ζητήσετε από τους πιστοποιημένους χρήστες/υπαλλήλους (αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα). Για όσους/ες έκαναν την αίτηση μόνοι/ες τους τα αποτελέσματα φαίνονται και ηλεκτρονικά στη σελίδα που κάνατε την αίτηση (http://www.idika.org.gr/index.php).

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Όσοι επιθυμείτε να καταθέσετε ένσταση επί της απόφασης απόρριψής σας από το πρόγραμμα, παρακαλείστε από την Πέμπτη 22/10/2015 έως την Πέμπτη 29/10/2015 να προσέλθετε στα σημεία πληροφόρησης/ενστάσεων που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες προκειμένου να λάβετε το έντυπο της ένστασης και να το καταθέσετε στον αρμόδιο υπάλληλο . Την ένστασή σας μπορούν να συνοδεύουν και απλά φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείστε την ένσταση.