Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΓΟΡΟΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΜΕ 65% ΕΚΠΤΩΣΗΔύο σημαντικές νομικές υποθέσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού συζητήθηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, με πρόταση να αναλάβει τις υποθέσεις ο Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω και ΣτΕ κ. Μαυραγάνης Νικόλαος.

Η πρώτη και σημαντικότερη υπόθεση είναι η εκδίκαση προσφυγής της από 9 Μαΐου 2011 ανώνυμης εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» ως ανάδοχος του έργου του τ. Συνδέσμου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β. Ευβοίας Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας» η οποία ζητά 4.202.072,21 ευρώ.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην εκδίκαση της από 17 Ιουνίου 2011 αγωγής του πολιτικού μηχανικού Ε.Δ.Ε. και νυν Δημοτικού Συμβούλου κ. Αναγνώστου Ιωάννη  με οικονομικό αντικείμενο 29.931,00 ευρώ κατά κεφάλαιο και κατά το κονδύλι των τόκων υπερημερίας του αγωγικού αντικειμένου για χρονικό διάστημα από την άσκηση της αγωγής έως και τον Οκτώβριο του 2015.  Συνολικά το οικονομικό αντικείμενο της υπό κρίση αγωγής ανέρχεται σε 40.497,17 ευρώ.

Ο κ. Μαυραγάνης εκπροσώπησε το Δήμο στο Εφετείο Πειραιά, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00, ζητώντας αναβολή της συζητήσεως προκειμένου να μπορέσει να μελετήσει τις υποθέσεις σε όλες της διαστάσεις υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η νόμιμη αμοιβή του κ. Μαυραγάνη σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 και 68 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων για την πρώτη υπόθεση ανέρχεται σε 30.856 ευρώ. Για λόγους φιλικότητας και διάθεσης διευκόλυνσης του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, έχοντας γνώση των δύσκολων οικονομικών δεδομένων όλων των Δήμων, προέβει οικειοθελώς σε έκπτωση αμοιβής κατά 65%, ήτοι έκπτωση 20.056 ευρώ. Η τελική αμοιβή του δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στην εν λόγω υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς ανέρχεται στο ποσό των 10.800 ευρώ.

Για την δεύτερη υπόθεση και σύμφωνα με διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, η οφειλόμενη νόμιμη αμοιβή για την υπεράσπιση της υπόθεσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 810 ευρώ.

Δείτε στο βίντεο την τοποθέτηση του κ. Μαυραγάνη στο Δημοτικό Συμβούλιο και το απόσπασμα που ακολουθεί από 39ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού που έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2015.
Αριθμός Απόφασης : 212/2015
Θέμα: «Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Μαυραγάνη (σχετ. η υπ’ αρ. 205/15 και 206/15 ΑΟΕ)»