Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΜΒΟΥΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ…

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου της Περιφέρειας Στερεάς, από τα έδρανα της μειοψηφίας ασκούσε βαριά κριτική στην Δημοτική Αρχή για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών (συμβούλων) Δημάρχου.

Τώρα πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη πρόσληψη του σε Δήμο της Περιφέρειας Στερεάς, στο πλευρό του εκεί Δημάρχου.

Σύμβουλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις!