Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με ηλεκτρονική επιστολή προς τα τοπικά μέσα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Βασίλειος Δημόπουλος γνωστοποιεί την ένσταση που υπέβαλε σήμερα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ζητώντας την ακύρωση της 74/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «διάθεση πίστωσης για κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου 25ης Μαρτίου».

Ακολουθεί η ένσταση του κ. Δημόπουλου και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αναρτήθηκε στο «Διαύγεια»…