Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Γούδας Ιωάννης (Αιδηψού) 63
Ζουζουλής Δαυίδ (Ιστιαίας) 87
Καζάνα Ιωάννα (Ιστιαίας) 26
Καϊρης Αθανάσιος (Ωρεών) 111
Μάρκου Κερασιά (Αιδηψού) 41
Μισιρλής Αγγελής (Ωρεών) 80
Ουζούνογλου Μιχαήλ (Αιδηψού) 121
Πανουργιάς Σωτήριος (Αρτεμισίου) 76
Παρθενίδης Δημήτριος (Αιδηψού) 18
Πέγκας Γεώργιος (Ιστιαίας) 56
Σελίμης Κωνσταντίνος (Αρτεμισίου) 85
Ταφραλή Μαρίνα (Αιδηψού) 30