Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΑΤΣΟΛΗ

Στο πλαίσιο της οφειλόμενης ενημέρωσης στο λαό της Εύβοιας για την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα, το Γραφείο Τύπου του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας κ. Πρατσόλη Αναστάσιου (Τάσου), παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο της θητείας του, όπως προκύπτουν επίσημα από τις υπηρεσίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δημοσιεύονται στο περιοδικό Βουλή και Ευρωβουλή.

1. Πέντε (5) Ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής  σε συζητήσεις για κρίσιμα νομοσχέδια.
2. Πενήντα επτά (57) συμμετοχές σε επιτροπές. Κατατάσσεται Δέκατος Έβδομος (17) στο σύνολο των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε συμμετοχές σε Επιτροπές.
3. Είκοσι Δύο (22) Ερωτήσεις για θέματα που απασχολούν την Εύβοια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΡΑΤΣΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΤΑΣΟΥ)