Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΑΙΑ Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία προγραμματίσθηκε να γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Λ.Αιδηψού, στα Λουτρά Αιδηψού, στις 12 του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : ΄΄Επί της με αρ.πρωτ.3602/8-4-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, ΄Αγγελου Μισιρλή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Μαρίας Μακρή, Στέργιου Βενετή, Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα : «Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ-Αντλιοστασίου-Αποχέτευσης΄΄,θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία, λόγω μη λήψης απόφασης από τα 3/5 του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων, από το Δημοτικό Συμβούλιο, για αλλαγή της έδρας συνεδρίασής του, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα