Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 11 του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
1) Επί της από 7-1-2016 αίτησης της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου Γ΄Εθνικής Κατηγορίας του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, για οικονομική βοήθεια.
2) Ορισμός Ορκωτών Λογιστών ελέγχου οικονομικής χρήσης 2015.
3) Εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου Λ.Αιδηψού.
4) Καταβολή οφειλομένου ποσού της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας στον κ. Βασίλειο Δημόπουλο, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
5) Επί της υπ’ αριθμ.74/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2016΄΄.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6) Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και καντινών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
7) Ονομασία οδών στην Τοπική Κοινότητα Γουβών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
8) Ένταξη της Αιδηψού στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ιστορικών Λουτροπόλεων.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).