Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού, Λίνα Ευσταθίου – Σπανού, επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία της ΓΓΙΦ, πραγματοποιώντας συνάντηση με την Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα.

Σε συνέχεια της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από τον εν λόγω Δήμο, η Γενική Γραμματέας και η Δήμαρχος συζήτησαν, προκειμένου να ορίσουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην περιφέρεια και τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, αντάλλαξαν προτάσεις για τη συστηματική λειτουργία της Περιφερειακής  Επιτροπής Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με δράσεις και πρωτοβουλίες, που θα προτάσσουν ζητήματα ισότητας εν γένει.

Η Γενική Γραμματέας επίσης δέχτηκε την πρόταση της Δημάρχου για τη συγκρότηση υπηρεσιακής μονάδας ισότητας των φύλων στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, διαδικασία που προβλέπεται από τον Καλλικράτη.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον της συζήτησης στράφηκε στην εκκίνηση μιας συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΙΦ και του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, με στόχο τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), όπου σε συνεργασία με τις ΔΕΠΙΣ των υπόλοιπων Δήμων της Περιφέρειας, μπορούν  να  συστήσουν ένα  δίκτυο, που  θα προάγει τα  ζητήματα ισότητας σε όλη την Περιφέρεια.

Παράλληλα, στο δίκτυο αυτό θα μπορούσαν να εμπλακούν γυναίκες εκπρόσωποι, τόσο από την κοινωνία των πολιτών, όσο και τις γυναικείες οργανώσεις ή άλλων γυναικείων  φορέων, με σκοπό τη δημιουργία μιας ζωντανής κοινότητας προώθησης θεμάτων, που θα ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις εκφάνσεις του καθημερινού βίου.

Τέλος, στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν στελέχη της  ΓΓΙΦ και εκπρόσωποι του γραφείου ισότητας της ΚΕΔΕ, ανταλλάχτηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, δημιουργήθηκε εποικοδομητικός διάλογος, ενώ συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων.