Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ

Την Κυριακή 15/05/2016  πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του  Ναυτικού Ομίλου Διαύλου Ωρεών με κύριο θέμα τη διεξαγωγή  αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.

Την Τρίτη 17/05/2016 πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των νέων μελών του Δ.Σ. προκειμένου να προβούν σε Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα μετά τις εκλογές και την κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Τα μέλη του Δ.Σ. ύστερα από διασυλλογική συζήτηση εξέλεξαν τις αρμοδιότητες που ορίζει το Καταστατικό για τη λειτουργία του  Ν.Ο.Δ.Ωρεών.

1) Κοσμίδη Ελένη - Πρόεδρος.
2) Πηλίτσης Ανδρέας - Αντιπρόεδρος.
3) Τσιτούμη Γεωργία - Γενικός Γραμματέας.
4) Διαλέλη Βάσω - Ταμίας.
5) Μπάμης Κων/νος - Γενικός Έφορος και Έφορος Κανόε-Καγιάκ.
6) Θεοδώρου Χαρίδημοw - Μέλος και Έφορος Κολύμβησης.
7) Παπαποστόλου Νάνσυ - Μέλος και Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου.
8) Σταθαρά Αναστασία - Μέλος και Έφορος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας.
9) Αγγελοπούλου Ελένη - Μέλος.

Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Ομίλου η γραμματειακή και ηλεκτρονική υποστήριξη να γίνεται από το μέλος του Ομίλου Μπεκιάρη Χρήστο.