Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

ΤΟ “ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ” ΤΟΥ ΓΚΛΕΤΣΟΥ

Το δίκτυο ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών και νήσων Περιφέρειας Στερεάς με το όνομα PARACTION (http://paraction.gr/) παρουσίασε ο Δήμαρχος Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος και οι επιστημονικοί συνεργάτες του, Βάνα Φύκα και Γιώργος Τάσιος, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 25 Απριλίου 2016, απαντώντας παράλληλα στα ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων.Ο ίδιος δήλωσε:

«Ως Δήμαρχος Στυλίδας, εκτιμώ ότι όλες οι παράκτιες ζώνες, τα ειδικά παράκτια οικοσυστήματα, τοπία και οι νήσοι των θαλάσσιων κόλπων της Περιφέρειας Στερεάς, αποτελούν μοναδική κοινή φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και χρήζουν προστασίας αλλά και ορθολογικής εκμετάλλευσης, με σύνεση προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Με γνώμονα ότι η ΠΕΣΕ συγκαταλέγεται στις παράκτιες Περιφέρειες της ΕΕ και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών δράσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία σύστασης σύμπραξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και νήσων στην Περιφέρεια Στερεάς, με την πεποίθηση ότι αποτελεί τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Περιφέρεια Στερεάς.

Ζητούμενο αποτελεί η συνεργασία όλων των Δήμων, κοινωνικών και παραγωγικών τοπικών φορέων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μέσα από συντονισμένες δράσεις για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και νήσων, για ολοκληρωμένες χωρικές επενδύεις βιώσιμης ανάπτυξης και παράκτιας αναγέννησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Προσδοκία είναι να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο, για την Περιφέρεια και τις τοπικές κοινότητες ώστε, να κάνουν σταθερά βήματα προς αποτελεσματικές μορφές οικονομικής βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να καινοτομήσουν σε όρους αντιμετώπισης των διατοπικών και υπερτοπικών προβλημάτων και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια μας.»

Δείτε πλάνα στο βίντεο…