Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Σε διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας αλλά και της χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς Ιστιαίας προχώρα ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, ξεκινώντας από νέο κανονισμό λειτουργίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ιστιαίας ήδη ψηφίστηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας και αναμένεται να προωθηθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και καθορισμό της τιμής κατάληψης τετραγωνικού των νέων αριθμημένων σημείων.

Μεταξύ άλλων, στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ιστιαίας προβλέπονται και πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης καθαριότητας, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έπειτα θα καλεστούν οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύψει, βάση μορίων και με σειρά προτεραιότητας, ο πίνακας αυτών που θα έχουν συμμετοχή στην λαϊκή αγορά. Η άδεια για κάθε θέση θα ισχύει για ένα έτος.

Τρεις θα είναι οι τομείς στην λαϊκή αγορά Ιστιαίας, των παραγωγών προϊόντων γης και θάλασσας (40 θέσεις), των εμπόρων προϊόντων γης και θάλασσας (23 θέσεις) και των εμπόρων βιομηχανικών προϊόντων (7 θέσεις). Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα παραχωρείτε μία θέση.

Όσο αφορά την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Ιστιαίας, αυτή θα εφαρμοστεί βάση σχεδίου που υπογράφθηκε από τον Αντιδήμαρχο Ιστιαίας και την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών και εγκρίθηκε από το Τμήμα Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου - Βιομηχανίας - Τουρισμού με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας.

Η χωροθέτηση θα είναι σε σχήμα «Π» με αριθμημένες θέσεις, τριών μέτρων πρόσοψης επί τεσσάρων μέτρων βάθους. Τα “ψάρια” θα τοποθετηθούν πίσω με τα υγρά στραγγίσματα να διατίθενται καταλλήλως. Επίσης θα εγκατασταθούν παροχές νερού.