Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, την Κυριακή  5 Ιουνίου 2016, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκής Ημέρας Περιβάλλοντος 2016» διοργανώνονται εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών από απορρίμματα και διάφορα άλλα άχρηστα αντικείμενα. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων μας, όσον αφορά το βαθμό καθαριότητας των ακτών που απολαμβάνουμε το καλοκαίρι και την ανάδειξη του σημαντικού προβλήματος της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος με απορρίμματα με άμεση ανάγκη για μία πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους.

Ο Λιμενάρχης, Πλωτάρχης Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος.