Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ…

Σε αναβάθμιση του δικτύου και των υπηρεσιών, υπόσχοντας μεγαλύτερες ταχύτητες δεδομένων και καλύτερη σταθερή επικοινωνία, προχώρα ο ΟΤΕ.

Οι απαραίτητες εργασίες στην περιοχή μας θα ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού, σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρία.