Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 230/7-1-2016 αίτησης της Αναστασίου Μαρίας με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ιστιαία, για την πώληση αγροτικών προϊόντων.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4599/5-5-2016 αίτησης της Παναγιώτου Ελένης με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδόν 10τ.μ. για τοποθέτηση πάγκου πώλησης βιβλίων στο Ψαροπούλι.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4676/9-5-2016 αίτησης της Ι & Δ Χατζηαθανασίου Ο.Ε. με θέμα : χορήγηση άδειας να τοποθετήσει έμπροσθεν του καταστήματος 4 ταμπέλες για τα προγράμματα εκδρομών, πληροφορίες τουρ. Γραφείου και διακριτικά συνεργαζόμενων γραφείων.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4677/9-5-2016 αίτησης της Λίτσα Παναγιώτας με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ιστιαία, έναντι ΙΚΑ για την πώληση αγροτικών προϊόντων.
7. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» της κας.Ρίγγου Αικατερίνης.
8. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4862/11-5-2016 αίτησης της κας. Θεοδοσιάδου Ελένης με θέμα : σηματοδότηση δρόμου για απαγόρευση παρκαρίσματος, επί του πεζοδρομίου, της εισόδου της οικίας και της γκαραζόπορτάς μου .
9. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5022/16-5-2016 αίτησης του Πολιτιστικού συλλόγου Πευκιού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης του περιφραγμένου παρτεριού στο χώρο του λιμανιού και του χώρου του λιμανιού στο Πευκί για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 2 Ιουλίου 2016.
10. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5090/16-5-2016 αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» με θέμα: χορήγηση άδειας μουσικής για εκδήλωση στα Λ.Αιδηψού στις 4-6-2016 από 20:00 έως 2:00 έμπροσθεν της επιχείρησης «Maravelia» .
11. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5221/18-5-2016 αίτησης της κας. Μάρκου Κερασίας ιδιοκτήτρια του καταστήματος «ΑΙΓΛΗ» με θέμα : έγκριση κατασκευής γυάλινου ανεμοθραύστη και κινητής πέργκολας στην πλατεία της Ιστιαίας μπροστά από το κατάστημά μου.
12. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5361/19-5-2016 αίτησης του Ζερμπίνος Ιωάννης και ΣΙΑ Ο.Ε. με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Λ.Αιδηψού, έναντι του καταστήματος της.
13. Εξέταση της από 8-2-2016 εξώδικης διαμαρτυρίας Νικολάου Μαραβέλη του Δημητρίου και Ηλιούλας συζ.Νικολάου Μαραβέλη, θυγ. Γεωργίου και Χρυσούλας Περάκη αναφορικά με πάγκο αλιευμάτων στα Γιάλτρα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος