Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΕ

Με δελτίο τύπου, που δημοσιεύουμε ως έχει, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε. ενημερώνει πως υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. Στο δελτίο τύπου δεν αναφέρονται τα 51 ιδρυτικά μέλη, αλλά ούτε και οι 11 νόμιμοι εκπρόσωποι της:

Μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους δημότες του δήμου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 15 Ιουνίου, με θέματα την ενημέρωση των πεπραγμένων από την  προηγούμενη συνάντηση ένα χρόνο πριν και την σύσταση της υπό ίδρυση εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΑΚΗ ΑΙ ΔΗΨΟΥ Α.Ε. / Εταιρεία ανάπτυξης Αιδηψού λαϊκής βάσης».
Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η σύσταση της εταιρείας, συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ (για την διεκδίκηση της ΠΛΑΖ) και με το ΔΗΜΟ. Δηλώθηκαν 51 ιδρυτικά μέλη της υπό ίδρυση εταιρείας λαϊκής βάσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε.».
Ακολούθησε συγκέντρωση των ιδρυτικών μελών, στην οποία ορίστηκαν 11 νόμιμοι εκπρόσωποι της υπό ίδρυση εταιρείας παρουσία της νομικού συμβούλου, δικηγόρου κα. Ε. Καλατζή.
Προς ενημέρωση όλων, μελών και μη, η εταιρεία υφίσταται ως νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε.», δηλωμένη στην ΔΟΥ Χαλκίδας με νόμιμο Α.Φ.Μ. , και νόμιμους εκπροσώπους, όπως ορίζει η νομοθεσία για τις «υπό ίδρυση εταιρείες».

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε.