Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ NATURA 2000

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πρόταση για την ένταξη 100 νέων περιοχών στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.

Η πρόταση αναφέρεται σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Καλύπτουν έκταση επιφάνειας 1.590.738 ha που αντιστοιχεί περίπου στο 0,36% της χέρσου γης και στο 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καταλαμβάνουν το 27,2% της χερσαίας έκτασης και 6,12% των χωρικών μας υδάτων.

Μεταξύ αυτών είναι και επτά περιοχές στην Εύβοια:

1. Νησίδες Λιχάδες και γύρω θαλάσσια περιοχή. Νέα Περιοχή. Προστασία θαλασσίων ειδών (Μεσογειακή Φώκια Monachus Monachus).

2. Βορειοανατολική Εύβοια. Νησίδες και Ύφαλοι. Νέα περιοχή. Προστασία θαλάσσιας περιοχής (Αμμοσύρσεις, Ύφαλοι, Λιβάδια Ποσειδωνίας).

3. Ποταμός Μανικιάτης. Επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2420002, Προστασία Ιχθυοπανίδας (Πετρόψαρο Barbus Euboicus).

4. Όρος Όχη - Κάμπος Καρύστου -Ποτάμι - Ακρωτήριο Καφηρεύς - Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη. Τροποποίηση υφιστάμενης Ζώνης, προστασία θαλάσσιας ζώνης (Αμμοσύρσεις, Ύφαλοι, Λιβάδια Ποσειδωνίας, Θαλάσσια Σπήλαια).

5. Ακτές Ανατολικής Εύβοιας από Άκρα Οκτωνιάς έως Ζάρακες. Νέα περιοχή. Προστασία θαλάσσιας περιοχής (Αμμοσύρσεις, Ύφαλοι, Λιβάδια Ποσειδωνίας).

6. Δυτική Σκύρος και νησίδες. Τροποποίηση επέκταση υφιστάμενης περιοχής. Προστασία θαλάσσιας περιοχής (Αιγόγλαρος- Larus auduini, Θαλλασοκόρακας- Phalacrocorax aristotelis, Άρτεμης- Calonectris diomedea,   Μύχος- Puffinus Yelkouan, Υδροβάτης Hydrobates Pelagicus).

7. Νησίδες Ευβοϊκού Κόλπου, Νέα Περιοχή. Προστασία θαλάσσιας ζώνης (Θαλασσοκόρακας -Phalacrocorax Aristotelis, Μύχος - Puffinus Yelkouan).

Ακολουθούν οι χάρτες των επτά περιοχών στην Εύβοια και το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο «δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000»


Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική επιστολή EU PILOT. 
 
Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Αν. Υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης, έχουν καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτης του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας.  

Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000. Σε ότι αφορά στις ΖΕΠ, βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.