Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΠΑΖΑΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2016: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΙΤΗΣΗ
Το ζεστό καλοκαίρι και τα δροσερά μπάνια περνούν με το παραδοσιακό Παζάρι της Ιστιαίας και την τσίκνα από τα ζουμερά σουβλάκια να βρίσκονται προ των πυλών.

«Έγκριση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας 2016» ήταν το 11ο θέμα συζήτησης, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας Αιδηψού, την Τετάρτη 10 Αυγούστου, με την Δήμαρχο να τονίζει πως για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί κανονισμός λειτουργίας και νέο χωροταξικό.

Δείτε στο βίντεο την εισήγηση του θέματος…

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 170/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, οι όροι του διαγωνισμού είναι:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι  προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις  17/8/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.
2. Καθορίζεται τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στον ειδικό Χώρο της εμποροπανήγυρης 600τ.μ.  ανερχόμενη στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(5.500,00)€.
3. Τα χρήματα του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καταβληθούν την ίδια μέρα στο χώρο της δημοπρασίας, σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης θα αποκλείεται.
4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο  η δημοπρασία δεν διεξαχθεί αυτή θα επαναληφθεί στις 18/8/2016 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο
5. Δεν θα διατεθεί άλλος χώρος για τυχερά παιχνίδια (ηλεκτρονικά κλπ) εκτός του χώρου του Λούνα Πάρκ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ, ο χώρος αυτός θα διατεθεί ασκεπής σε καντίνες, πλανόδιους εμπόρους, κλπ.    
6.  Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α) Έναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ. - β) Φορολογική ενημερότητα - γ) Ασφαλιστική ενημερότητα - δ) Βεβαίωση ότι διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο Π.Δ.12/2005.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΓΚΕΣ)
Σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 171/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, οι όροι του διαγωνισμού είναι:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι  προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις  19/8/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.
2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ( 20,00)€ ανά παράπηγμα.
3. Τα παραπήγματα τα οποία θα κατασκευασθούν θα είναι διακόσια ογδόντα ένα (281) περίπου και οι διαστάσεις των παραπηγμάτων θα είναι 3Χ 3,5 τ.μ.
4. Η τιμή που θα επιβάλλει ο ανάδοχος στους εμπόρους για κάθε παράπηγμα διαστάσεων 3Χ3,5 τ.μ. θα είναι εξήντα  ευρώ(60,00)€ συν το ΦΠΑ.
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού την καθορισμένη ημερομηνία , δηλαδή την 19/8/2016 αυτός θα επαναληφθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 22/8/2016 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
6. Η κατασκευή των παραπηγμάτων πρέπει να είναι ικανοποιητική και ασφαλής, σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκλείεται από τους επόμενους διαγωνισμούς για τρία(3) χρόνια.
7. Θα καταβληθεί προκαταβολή χιλίων (1.000,00) ευρώ από τον ανάδοχο εφάπαξ την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η δημοπρασία κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στο τέλος της εμποροπανήγυρης ανάλογα με τις θέσεις που θα διατεθούν.  
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α) Άδεια έναρξης επαγγέλματος - β) Δημοτική Φορολογική ενημερότητα - γ) Φορολογική ενημερότητα - δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 172/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, οι όροι του διαγωνισμού είναι:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει α) στο Δημοτικό Κατάστημα στις  17/8/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. για τις ψησταριές και  β) 31/8/2016 και ώρα 17.00μ.μ. στο χώρο της εμποροπανήγυρης για τους υπόλοιπους χώρους.
2. Οι τιμές θα είναι οι εξής :
1. ΤΙΜΕΣ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ
Κατηγορία Α 2.200,00€ - Κατηγορία Β 2.000,00€ - Κατηγορία Γ 1.900,00€ - Κατηγορία Δ 1.000,00€ - Κατηγορία Ε 800,00€ - Κατηγορία Z 400,00€ - Κατηγορία H 1.000,00€ - Κατηγορία  Θ 800,00€ - Κατηγορία ι 1.000,00€.
Οι διαστάσεις των ψησταριών Κατηγορίας Α,Β,Γ,Δ,Ε,Η,Θ,Ι θα είναι 12μχ12μ και της κατηγορίας Ζ 6μχ12μ.
2. ΤΙΜΕΣ  ΠΑΡΑΓΚΩΝ
Κατηγορία Α΄ 350,00€ - Κατηγορία  Β΄ 320,00€
Οι διαστάσεις των παραγκών Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα είναι 3μ. Χ 3,5μ.
Οι τιμές  για τα ράντζα θα είναι 150,00€ τα οποία θα χαραχθούν στον νέο ασφαλτοστρωμένο δρόμο και θα είναι διαστάσεων 2,5μ.Χ2μ.
3. ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΑΛΒΑ
2 Νούμερα (παραπήγματα) 1.500,00 ευρώ - 3 Νούμερα (παραπήγματα) -   2.000,00 ευρώ.
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ FAST FOOD
Κατηγορία Α΄ 700,00 ευρώ - Κατηγορία Β΄ 500,00 ευρώ.
ΤΙΜΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ
150,00 ευρώ η θέση.
ΧΩΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο χώρος που θα δοθεί για πώληση παραγωγικών προϊόντων θα υποδειχθεί από την επιτροπή εμποροπανήγυρης
ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η έκθεση-πώληση βιβλίων θα γίνεται σε χώρο των υπαρχουσών παραγκών εκτός της περιπτώσεως που διατεθούν όλες οι παράγκες της εμποροπανήγυρης οπότε η αρμόδια επιτροπή θα υποδείξει συγκεκριμένο χώρο.
4. Καθορίζεται έκπτωση 20% επί της τιμής των παραγκών για τους εμπόρους που διατηρούν κατάστημα στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, σε πολύτεκνους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, μετά την κατάθεση των νόμιμων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Το δικαίωμα της έκπτωσης δεν ισχύει για τις ψησταριές και επιπλέον γι’ αυτούς που διατηρούν καταστήματα στο Δήμο μας θα προσκομίζεται και Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα.
5. Το ποσό του πλειοδοτικού διαγωνισμού κατατίθεται την ίδια στιγμή , διαφορετικά κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη.  
6. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Α) απόδειξη ταμειακής μηχανής - Β) πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΥΟ - Γ) πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη (για ψησταριές) - Δ) Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (άερθρο 285 Δ.Κ.Κ.) - Ε) Βεβαίωση περί έγγραφης στο αρμόδιο Επιμελητήριο για τους εμπόρους - ΣΤ) Αντίγραφο άδειας εμπορικής δραστηριότητας - Ζ) Πιστοποιητικό υγείας (σε περίπτωση διάθεσης εδώδιμων προϊόντων).