Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΕΑ “ΕΠΙΘΕΣΗ” ΜΕ “ΓΚΟΛ” ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σε ματς με έντονο ενδιαφέρον εξελίσσετε ο αγώνας μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Βασίλειου Δημόπουλου και της Δημοτικής Αρχής, με τον κ. Δημόπουλο να σημειώνει στο καρνέ του άλλη μια νίκη αυτή την φορά σε ερώτημα του σχετικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Ο κ. Δημόπουλος με ένσταση του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ζητά την ακύρωση απόφασης της Δημάρχου κ. Λίνας Ευσταθίου σχετικά με τον διορισμό αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 20-5-2016 ως 28-2-2017, επικαλούμενος την παράγραφο 5 του άρθρου 59, του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης απαντά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας πως για την αντικατάσταση Αντιδημάρχων εφαρμογή έχει η διάταξη της παραγράφου 5, του άρθρου 59, του νόμου 3852/2010: «η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου».

Ακολουθεί η ένσταση Δημόπουλου και η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας…