Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΘΑ ΧΤΥΠΟΥΝ ΚΑΡΤΑ

Σύστημα έλεγχου πρόσβασης προσωπικού, για την τήρηση του ωραρίου εργασίας, εγκατέστησε η δημοτική αρχή στο Δημαρχείο Ιστιαίας.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα χτυπάνε -ηλεκτρονική- κάρτα στο γραφείο της δημάρχου, όπου και τοποθετήθηκε το σύγχρονο σύστημα.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα χτυπάνε κάρτα και οι έμμισθοι αιρετοί…