Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας – Θρησκευμάτων – Πολιτισμού – Αθλητισμού τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ 2016 (δείτε ΕΔΩ).

Οι εγγραφές των επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων σπουδαστών που έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν την Ειδικότητα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (Υπηρεσία Υποδοχής-Υπηρεσία Ορόφων-Εμπορευματογνωσία), - λόγω μη εν προκειμένω οργάνωσης γραφείου και δομής-,  διεξάγονται μέχρι αύριο 26/09/2016 στον χώρο του Δημαρχείου  Ιστιαίας στον 1ο όροφο, στο εγγύς γραφείο από το Δημοτολόγιο,  από τις 10π.μ. - 15.00μ.μ.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).