Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση έτους 2016 του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 15η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Απολογισμός έργου αντιπυρικής περιόδου 2016. Εξέταση προβλημάτων που προέκυψαν και προτάσεις εξάλειψης αυτών, με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού.
2. Προγραμματισμός-συντονισμός ενεργειών και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (χειμερινή περίοδος έτους 2016-2017).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο.
ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔΣ