Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1) Επί της υπ’ αριθμ.296/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης τροποποίησης του προϋπολογισμού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται πίστωση για ανάθεση εργασιών εκχιονισμού των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου που πλήττονται από τις έντονες χιονοπτώσεις.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα